ارتباط بامانقشه سایتفتوگالریمحصولاتدرباره ما

      English        
 

 

طراحی و ساخت انواع شهر بازی :

تیم کارخانه صنعتی وفائی تشکیل شده است از متخصصان مختلف در زمینه صنعت پارک ، همه آنها دارای تجربه و تخصص فروانی در این زمینه هستند.
تخصصهای ما در زمینه های زیر را خلاصه می شود.

 • طراحی شهربازی های سرپوشیده و فضای باز. 

 • طرح جامع.

 • ساخت مدل.

 • تجزیه و تحلیل سایت.

 • تیم طراحی معماری.

 • مشارکت در انتخاب دستگاها.

 • پی.اُ.اس (سیستم های عملیاتی پارک).

 • نصب دستگاها.

 • بازاریابی پارک.

 • تجهیزات پارکی.

 • مطالعات مهندسی :

o       هیدرولیک

o       برق

o       سازه و غیره... 

 

 

Copyright © 2010 - 2020 Vafaei Industrial Factory  All right reserved .

Power By : Kaaj Co. Designer : Ramin Torabi